WordPress plugin Botenmanager.nl

Botentekoop.nl, een product van Bohil Media, is binnen Nederland de grootste online aanbieder van boten. Makelaars kunnen op Botenmanager.nl hun boten plaatsen om via botentekoop.nl te verkopen. Veel van deze makelaars hebben hun boten ook op hun eigen website staan. Om het aanbieden van deze boten een stuk makkelijker te maken wilde Bohil Media hun klanten iets bieden waardoor ze hun boten maar op één plek in hoeven te voeren. Aangezien veel klanten gebruik maken van WordPress voor hun eigen site, moest er een WordPress plugin komen waar de boten vanuit Botenmanager.nl geïmporteerd konden worden.

Ondanks het feit dat wij niet zo veel ervaring hadden met WordPress, mochten wij deze plugin voor ze maken.
Vanuit Bohil Media kregen wij een ontwerp met specificaties aangeleverd. Er zouden drie pagina’s moeten komen: een zoekpagina, een detailpagina en een contactpagina. Deze pagina’s moesten vergelijkbaar worden met de desbetreffende pagina’s op botentekoop.nl zelf. Op de zoekpagina moeten boten gezocht kunnen worden met behulp van filters, op de detailpagina moet alle informatie van de desbetreffende boot te zien zijn en op de contactpagina moet er informatie opgevraagd kunnen worden bij de verkoper over een bepaalde boot.

Naast de functionaliteiten voor de pagina’s, waren er nog een aantal eisen waar de plugin aan moest voldoen. Zo moest de plugin automatisch van updates voorzien kunnen worden, maar niet openlijk beschikbaar zijn, moest er rekening gehouden worden met SEO en moesten de pagina’s responsive zijn.

Inmiddels zijn er al weer een aantal nieuwe functionaliteiten aan de plugin toegevoegd en hebben we voor camperscaravans.nl, een ander product van Bohil Media, een soortgelijke plugin gemaakt.

De communicatie met Bohil Media liep prettig, er staat nu een goede plugin die aan alle wensen van de klant voldoet.

24 mrt 2015

  Blog, Cases

DEEL